Exabyte Bilişim & Güvenlik Hizmetleri ile Bilgi Güvenliği

Bütün kurumlar, günlük operasyonlarını yürütmek ve yönetmek için, bilgi akışını elektronik ortama taşımaktadır. Bununla birlikte aktarılan ve işlenen verilerin gizliliği, verilere erişimlerin yetkilendirilmesi, verinin bütünlüğünün sağlanması, verilerin ve sistemlerin erişilebilir/hizmet sunabilir durumda tutulması gittikçe zorlaşmaktadır. Bu zorlukları aşmak için doğru yatırımın yapılması ve kurulumunun uzman personellerimizce yapılması için yanınızdayız.