FOTOVOLTAİK TESİSİ ( GÜNEŞ ENERJİ) PROJELERİNİN  GELİŞTİRİLMESİ)

Enerji sektöründe sahip olduğumuz bilgi ve donanımı hayata geçirmek üzere EXA ENERJİ DANIŞMANLIK olarak faaliyet başladık. 10 yılı aşkın süredir bir çok projede yer alan donanımlı ekibimiz sayesinde uzmanlık alanımızda kaliteli hizmet verebilmekteyiz.

EXA ENERJİ DANIŞMANLIK olarak sanayi grupları, ticarethaneler, siteler, tarımsal tesisler ve meskenlerin enerji giderlerini azaltabilmek için çevreci çözümler sunmak üzere yola çıktık. Bu süreç içerisinde Yenilenebilir Enerji Üretim sistemlerinin yasal izin ve mevzuat süreci dahil olmak üzere firmalara ve şahıslara danışmanlık yapmaktayız.

Süreçler aşağıda ki gibidir. 

(1) PROJEYE UYGUN ARAZİ TEMİNİ

Projenin üzerinde inşa edilebileceği uygun bir arazinin belirlenmesi ve ön değerlendirmesi, belirtilen tüm kriterlere uygun arazi temin edilmesi.

(2) PLANLAMA VE PROJELENDİRME ( BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VE ÇAĞRI MEKTUBUNUN ALINMASI )

Uygun arazinin bulumasına takiben GES başvurularına ilişkin her bir GES için kurumlara teslim edilecek ve aşağıdaki içerikleri kapsayan başvuru dosyasını hazırlanması

 • EDAŞ Başvuru Dosyasının hazırlanması ve Takibi,
 • Statik Proje,
 • Elektrik Tek Hat Şeması
 • Teknik Değerlendirme Raporu
 • Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

(2) TEDAŞ İŞLEMLERİ 

Çağrı mektubunun alınmasını takiben TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurunun başarı ile sonuçlanması için aşağıdaki başlıkları organize ederek gerekli dosya hazırlıklarını gerçekleştirir.

 • Güneş paneli seçimi
 • İnverter seçimi
 • Kabloların seçimi
 • AC ve DC gerilim düşümü hesapları
 • Akım devre koruma aygıtları
 • Kısa devre hesapları
 • Sistem kurulum şeması çizilmesi
 • Tek hat şemasının çizilmesi
 • Topraklama planının çizilmesi
 • Tüm bu projelerin Ankara TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ve onaya sunulması
 • Ankara TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne proje onaylatıldıktan sonra yetkili elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının imzalanması için onaya hazırlanması

(3) BAĞLANTI ANLAŞMASI İŞLEMLERİ

Lisanssız enerji üretimi başvuru dosyalarının dağıtım şirketine teslimini takiben, dosyasının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürecini ve değerlendirme aşamalarındaki durumunu takip ederek, bağlantı anlaşmasının imzalanması

 • Bağlantı anlaşmasının hazırlanması 
 • Bağlantı anlaşmasının imza takip süreci

 (4)  İMAR SÜRECİ İŞLEMLERİ 

Lisanssız enerji üretimi İmar planlarının başvuru dosyalarının Belediye veya İl Özel İdaresinden Meclise teslimini takiben, dosyasının ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerin takibi sürecini takip ederek imar planın onayına destek verir.

•    Zemin Etüt hazırlanması,

 • Hali hazır planlarının yapılması,

•    Kurum görüşlerinin alınması,

•    Harita ve planların hazırlanması,

•    Belediye veya İl Özel İdaresinden Meclis onayının alınması,