Yazılım lisansları da birer varlık ve yatırımdır, ve buna göre yönetilmelidir. SAM, kurumunuz büyürken maliyetleri kontrol altına almanızı ve yatırımlarınızı optimize etmenizi sağlar.

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), kurumunuz bütününde ve yazılımların yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca maliyetleri kontrol etmenizi ve yazılım yatırımlarını optimize etmenizi sağlayan, sektördeki en iyi uygulamalardandır. Sürekli bir planla yönetilen SAM, nelere sahip olduğunuzu, bunların nerede çalıştığını ve fazlalık bulunup bulunmadığını tespit etmenizi kolaylaştırır. Düzgün uygulanan bir SAM planı, maliyetleri azaltmanızı, güvenlik ve uyumluluğu geliştirmenizi ve gelecekteki yazılım gereksinimlerini öngörmenizi sağlar. SAM ayrıca, BT projelerine ilişkili maliyetleri ve avantajları da doğru bir şekilde kaydetmenizi sağlayarak, kurumunuza bir rekabet avantajı sunar.

Kurumunuz sorunsuz ve verimli çalışmak için BT işlemlerine bağımlıysa, kurumunuzun bütünündeki yazılımları yönetmenin karmaşıklığını yakından tanıyor olmalısınız. Maliyetleri kontrol altına almanın ve iş ve yasal riskleri yönetmenin en iyi yolu nedir? Sahip olduğunuz yazılımlarla daha fazlasını yapabilir misiniz? Mevcut BT altyapınız şirketiniz büyüdükçe genişleyebilecek mi?

SAM, iş ve BT süreçleri ve prosedürlerinin teknolojiyle birleştirilmesiyle oluşan, kendini kanıtlamış ve kurumunuza yardımcı olabilecek, sektörün en iyi uygulamalarındandır:

SAM, yazılımların somut parasal maliyetlerini ve BT yönetiminin görünmeyen maliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayabilir. Kurumunuzun özel gereksinimleri için en iyi lisans programlarına ve en etkili BT tahmin ve bütçelere sahip olmanızı sağlar. BT ve yazılım varlık takibini merkezileştirmenizi, artırılmış verimlilik için manuel süreçleri otomatikleştirmenizi, teknoloji yükseltmeleri için hazırlanmanızı ve destek maliyetlerini azaltmanızı sağlayabilir.

SAM ayrıca, uygun olmayan yazılım kurulumuna ilişkin iş ve yasal riskleri kontrol etmenizi de sağlar. Güvenlik açıklarını tespit etmek ve en son yazılım güncellemelerini takip etmek, standartlar ve devlet düzenlemeleriyle uyumluluğu sağlamak için SAM’ı kullanın.

SAM sayesinde fazlalığı azaltarak, süreçleri standartlaştırarak ve çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları araçları sunarak, yazılım yatırımlarınızdan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. SAM, en iyi iş uygulamalarıyla, BT uygulamanızı ve yazılım varlıklarınızı optimize etmenizi sağlar ve böylelikle sadece kullandığınız yazılımlar için ödeme yaparsınız. SAM, süreçleri standartlaştırarak, otomasyonu geliştirerek ve BT personelinizin verimlilik ve hızını artırarak, BT kaynaklarını optimize etmenizi sağlar.

Şirketinizin gereksinimleri arttıkça sizinle birlikte büyüyecek bir BT altyapısına ihtiyaç duyarsınız. SAM optimizasyon modeli, kurumunuzun büyümesi için sağlam, ölçeklendirilebilir bir temel sağlar. Tam uygulanan bir SAM planı, pazar fırsatlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamanızı, gelecekteki yazılım gereksinimlerinizi planlamanızı ve değer sağlayan BT ve iş uygulamalarını kullanmanızı sağlayan verimlilikler oluşturur. En yüksek düzeyinde SAM, değişen iş koşullarında bile kaynakların daha iyi kullanımıyla, kurumunuzun daha atak bir hale gelmesine yardımcı olur.

Altyapı Optimizasyonu’nun (IO) amacı, verimli, güvenli ve en iyi şekilde kullanılan bir BT altyapısı oluşturmaktır. IO, maliyetleri düşürmenizi, kaynakları daha verimli kullanmanızı ve BT’yi işletme için stratejik bir varlık haline getirmenizi sağlayacak, daha güvenli, iyi yönetilen ve dinamik bir BT altyapısını daha iyi anlamanızı ve böyle bir altyapıya geçmenizi sağlar. IO, kurumunuzu yönetilmeyen, reaktif bir durumdan proaktif, optimize ve dinamik bir duruma taşıyabilecek dört adımlı bir süreçtir. SAM, kurumunuzun hangi BT varlıklarının nerede kullanıldığı üzerinde kontrolü eline almasını sağlayabilecek IO’nun temel bir adımıdır.